Gebruik van Social Media

Het doel van onze aanwezigheid op sociale netwerken is het creëren van ontmoetingspunten met internetgebruikers, zodat hun opmerkingen en suggesties ons helpen de kwaliteit van onze producten te verbeteren. Om deze reden moedigen we deelname aan het internet aan en stellen we dit op prijs. We doen ons uiterste best om alle ontvangen opmerkingen of suggesties te beantwoorden wanneer deze in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

De aanvaarding van deze voorwaarden is een essentiële voorwaarde om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan alle socialemediakanalen van ORIGINAL BUFF®. Door de toegang tot en de publicatie van berichten op onze verschillende communicatiekanalen moet de gebruiker deze voorwaarden naleven.

2. Bijdragen of berichten

Alle opmerkingen, vragen of suggesties die door onze gebruikers worden geplaatst, moeten voldoen aan de volgende regels:

  • Ze moeten in overeenstemming zijn met de wet, de openbare orde en de fundamentele rechten en vrijheden. Bovendien moeten ze de waardigheid van het volk en de rechten van minderjarigen en minderheden respecteren.
  • Gebruikers moeten meningen die door andere gebruikers worden gepubliceerd, respectvol behandelen.
  • Ze moeten op de een of andere manier gerelateerd zijn aan ORIGINAL [email protected]
  • Ze kunnen in geen geval worden gebruikt om opmerkingen te verspreiden die enige vorm van discriminatie of diskwalificatie ten opzichte van andere gebruikers vertonen.
  • Ze kunnen niet worden gebruikt om publiciteit te verspreiden voor commerciële of politieke doeleinden, noch rechtstreeks, noch via koppelingen naar andere socialemediapagina's of websites.
  • Het is niet toegestaan om meer dan één keer een identiek bericht met dezelfde inhoud en koppelingen te herhalen.
  • De industriële of intellectuele-eigendomsrechten van derden mogen niet worden geschonden. 

In het geval dat bijdragen of berichten in strijd zijn met het bovenstaande, behoudt ORIGINAL BUFF® zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig tot verwijdering over te gaan en/of afzenders te beletten om aan de kanalen van het bedrijf deel te nemen. Bovendien behouden we ons het recht voor om de juridische afdeling van het betreffende sociale netwerk, de wetshandhavingsautoriteiten of de bevoegde rechtbanken te informeren, zoals op elk geval van toepassing kan zijn.

Original Buff behoudt zich het recht voor om zonder enige vergoeding aan gebruikers elke opmerking of inhoud die op de verschillende kanalen van het bedrijf wordt gepubliceerd te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en openbaar te maken, inclusief elk idee of elke informatie over BUFF®-producten.

3. Vrijstelling van aansprakelijkheid

De opmerkingen van gebruikers zijn vrij, persoonlijk en niet toe te schrijven aan ORIGINAL BUFF®. Om deze reden is ORIGINAL BUFF® noch direct noch indirect aansprakelijk voor de inhoud, de juistheid en de actualisering van de verstrekte informatie over andere natuurlijke of rechtspersonen die aan de socialemediakanalen van het bedrijf kunnen deelnemen.

Bovendien is ORIGINAL BUFF® niet aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie op de socialemediakanalen van het bedrijf door derden. 

4. Privacy

ORIGINAL BUFF® verbindt zich ertoe de privacy van de gegevens en de door de gebruikers verstrekte informatie te bewaren om hun aanmelding voor de virtuele kanalen van het bedrijf te formaliseren of om de via deze kanalen verstrekte diensten te ontvangen.