Privacybeleid

Wanneer je deze website (de "Website") van ORIGINAL BUFF, SA (ORIGINAL BUFF®) bezoekt en in het bijzonder wanneer je contact met ons opneemt of je aanmeldt voor het ontvangen van commerciële informatie en communicatie, verzamelt ORIGINAL BUFF de persoonlijke gegevens van elke gebruiker (de "Gebruiker"), die met de nodige zorg worden verstrekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de bepalingen uit dit privacybeleid.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens is:

  • Bedrijfsnaam: ORIGINAL BUFF, S.A.
  • GEREGISTREERD ADRES: C/ França nº 16, Igualada (Barcelona) 08700, Spanje
  • BTW-NUMMER: A58034000
  • Registratie: Kamer van Koophandel Barcelona, sectie 8, paginanummer 119299.

2. DOEL VAN DE VERWERKING

Alle gegevens die onder de verantwoordelijkheid van ORIGINAL BUFF® vallen, worden beschermd door passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

De door jou verstrekte gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, je contactgegevens (voornaam, achternaam, factuur- en bezorgadres, geboortedatum (om te voorkomen dat personen onder de 14 jaar zich op de site registreren), e-mailadres en telefoonnummer zodat we snel contact met je kunnen opnemen in het geval van vragen over je bestelling of service; je bankrekening of kaartgegevens voor het betalen van je aankopen, hoewel we je kaartgegevens niet zelf opslaan of verwerken; deze worden verwerkt en opgeslagen door financiële instellingen en betalingsplatforms; als je een online profiel hebt aangemaakt, worden je voorkeur of interesses in je profiel opgeslagen; en de gegevens en geschiedenis van contactmomenten indien je gebruik hebt gemaakt van de optie "contact opnemen" op de website van ORIGINAL BUFF.

DOELSTELLINGEN

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden voornamelijk voor de volgende doeleinden gebruikt:

a) Voor het beheren van de algemene administratie en de ontwikkeling van je relatie met ORIGINAL BUFF®.

- Voor het beheren van je registratie als gebruiker van het Platform. Als je besluit je als gebruiker op ons Platform te registreren, moeten we je gegevens verwerken om je als gebruiker van het Platform te identificeren en je toegang te geven tot de verschillende functies, producten en diensten die voor jou, als geregistreerde gebruiker, beschikbaar zijn. Je kunt

je geregistreerde gebruikersaccount opheffen door contact met ons op te nemen via [email protected]

- Indien je ons je persoonlijke gegevens hebt verstrekt in verband met een bestelling of aankoop van een product, zullen je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met je bestelling, met inbegrip van de vrijwillige deelname aan kwaliteitsonderzoeken over de geleverde producten of diensten.

- Indien je ons je persoonlijke gegevens hebt verstrekt in verband met een "contactverzoek", zullen je gegevens worden gebruikt om je verzoek te verwerken en, indien nodig, te beantwoorden.

b) Voor marketingdoeleinden:

- Als je ons je persoonlijke gegevens hebt verstrekt in verband met het aanmelden voor onze nieuwsbrief, zullen wij je persoonlijke gegevens verwerken om je aanmelding te beheren, waaronder voor het versturen van op maat gemaakte informatie over onze producten of diensten, nieuws over BUFF® via verschillende methoden (zoals e-mail). Dit gebeurt altijd indien je ons toestemming hebt gegeven om contact met je op te nemen door het aanvinken van het acceptatievakje op het moment dat je je gegevens verstrekt.

- Het uitvoeren van promotionele acties (bijvoorbeeld het houden van wedstrijden, trekkingen en sportevenementen). Wanneer je deelneemt aan een promotionele actie, geef je ons toestemming om de door jou verstrekte gegevens volgens elke promotionele actie te verwerken en stem je ermee in deze bekend te maken via verschillende media, zoals sociale media of het Platform zelf.

Houd er rekening mee dat deze gegevensverwerking een analyse van je gebruikers- of klantprofiel omvat om te bepalen wat je voorkeuren zijn en welke producten en diensten voor je stijl het meest geschikt zijn wanneer we je informatie sturen. Deze analyse wordt uitsluitend en alleen uitgevoerd door middel van de installatie van cookies. Klik HIER voor meer informatie.

c) Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse:

- Voor het verbeteren van onze diensten: als je ons Platform bezoekt, informeren we je dat we je browsegegevens zullen verwerken voor analytische en statistische doeleinden; oftewel om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met ons Platform omgaan, zodat wij er verbeteringen in kunnen aanbrengen.

3. RECHTSGRONDSLAG

a) Om de algemene administratie en de ontwikkeling van uw relatie met ORIGINAL BUFF® te beheren:

De wettelijke grondslag van de verwerking, is de uitvoering van de contractuele relatie tussen de Gebruiker en ORIGINAL BUFF®, waarbij de verwerking van persoonsgegevens strikt noodzakelijk is om de Website te kunnen gebruiken, een bestelling te kunnen plaatsen en/of te kunnen profiteren van de diensten die via de Website aan Gebruikers worden aangeboden.

b) Voor marketingdoeleinden:

Voor het verzenden van elektronische commerciële communicatie is de wettelijke grondslag de toestemming van de Gebruiker, die op elk moment kan worden herroepen zonder dat de dienstverlening van ORIGINAL BUFF® daardoor in het gedrang komt.

Om je op maat gemaakte informatie te kunnen tonen, zijn wij van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het profileren van de informatie die wij over je hebben (zoals je surfgedrag, voorkeuren, enzovoort) en de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, zoals je voorkeurstaal, omdat wij van mening zijn dat de verwerking van deze gegevens ook voor jou voordelig is, doordat we op die manier je gebruikerservaring kunnen verbeteren en je informatie kunnen verstrekken die overeenkomt met je voorkeuren.

c) Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse:

Wij zijn van mening dat we een legitiem belang hebben bij het analyseren van de bruikbaarheid van het Platform en de mate van gebruikerstevredenheid. We zijn van mening dat de verwerking van deze gegevens ook voor jou voordelig is, omdat we op deze manier je gebruikerservaring kunnen verbeteren en je een hoogwaardigere dienstverlening kunnen bieden.

4. DELEN WE JE GEGEVENS MET DERDEN?

De persoonlijke gegevens van gebruikers zullen alleen worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Deze zijn alleen toegankelijk voor derden voor wie een wettelijke verplichting geldt om deze gegevens aan te leveren. Daarnaast deelt ORIGINAL BUFF® je gegevens met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor technologische, logistieke, transport- en leveringsdiensten, klantenservice, interne managementdiensten en diensten met betrekking tot de marketing en reclame van het bedrijf.

ORIGINAL BUFF® kan je persoonlijke gegevens bekendmaken aan bedrijven binnen de Groep waartoe het behoort, die zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. In dergelijke gevallen worden de internationale gegevensoverdrachten uitgevoerd met de garantie dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd.

In het bijzonder kan ORIGINAL BUFF® de persoonlijke gegevens bekendmaken aan diens dochterondernemingen BUFF GmbH (Duitsland), BUFF Inc (VS), BUFF Canada Ltd (Canada) en BUFF UK Ltd (VK), en aan onze officiële distributeurs,

klanten en leveranciers, die deze gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden zullen verwerken. Indien zij zich buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte bevinden, worden de internationale gegevensoverdrachten uitgevoerd met de garantie dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Voor het behalen van de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, is het noodzakelijk dat we toegang tot je persoonlijke gegevens geven aan derden die ons bij de door ons aangeboden diensten ondersteunen, te weten:

- Financiële instellingen en betalingsplatforms.

- Technologische dienstverleners: New Relic, die de gebruikers van onze website traceert om fouten in het systeem op te sporen.

- Dienstverleners en partners op het gebied van logistiek, transport en levering.

- Online verkooppartners (behalve in Frankrijk, Spanje en Duitsland): EshopWorld en internationale distributeurs.

- Aanbieders van aan klantenservice gerelateerde diensten (SalesSupply in Duitsland en Frankrijk).

- Leveranciers en partners op het gebied van marketing- en reclamediensten:

o Google Analytics: cookies voor het bijhouden van het gebruikersgedrag op onze website.

o Nosto: cookies voor het maken van op maat gemaakte productaanbevelingen voor onze gebruikers.

o Trusted Shops: zodat gebruikers van onze website de service van Original Buff kunnen beoordelen.

o Dotmailer: een platform voor het versturen van e-mailcommunicatie naar onze klanten.

o Facebook: om onze websitegebruikers te segmenteren en hen via Facebook reclame te sturen voor het merk BUFF®.

o Belboon: cookies voor het registreren van de gebruikte kortingscodes.

5. BEWAARTERMIJN

ORIGINAL BUFF® bewaart de persoonlijke gegevens van Gebruikers zo lang de Gebruiker een geregistreerde Gebruiker van de Website is of totdat de Gebruiker zijn of haar toestemming voor het verzenden van promotionele communicatie intrekt. Hierna worden deze gegevens alleen bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor het beheer van het aangevraagde verkoop- of servicecontract zullen wij je gegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om de aankoop van de gekochte producten of diensten te beheren, met inbegrip van eventuele retouren of bijbehorende klachten of claims.

Ongeacht of we je gegevens verwerken gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het behalen van het betreffende doel, zullen we je gegevens na deze periode bewaren, naar behoren opslaan en beschermen zolang er enige aansprakelijkheid kan ontstaan vanwege de verwerking ervan, in overeenstemming met de op een bepaald moment toepasselijke wet- en regelgeving. Zodra het voor elk geval

niet langer mogelijk is om actie te ondernemen, zullen we je persoonlijke gegevens verwijderen.

In ieder geval geldt dat de persoonlijke gegevens ontoegankelijk zijn als ze niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tot de definitieve beëindiging ervan.

6. WAT ZIJN JE RECHTEN ALS JE ONS JE GEGEVENS VERSTREKT?

Indien nodig, kun je gratis je recht op toegang, rectificatie of verwijdering van je gegevens uitoefenen, de verwerking beperken, bezwaar maken tegen de verwerking, het recht op de overdraagbaarheid van je gegevens intrekken en het recht om de gegeven toestemming met betrekking tot de verzending van commerciële communicatie, inschrijving op nieuwsbrieven, deelname aan evenementen en promoties, enzovoort herroepen. Dit doe je door een brief te schrijven en op te sturen naar ORIGINAL BUFF, S.A. C/França, 16, 08700, Igualada (Barcelona) Spanje. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] Vermeld daarbij op de envelop of in het onderwerpveld "Original Buff - Privacybeleid".

Je kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Spaans Bureau voor Gegevensbescherming (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

Bovendien heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van je gegevens aan te tekenen als de verwerking van je gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

7. WAT GEBEURT ER ALS JE ONS GEGEVENS VAN DERDEN VERSTREKT?

Indien je de persoonlijke gegevens van een derde partij verstrekt, moet je voorafgaand aan de verstrekking van deze gegevens de derde partij hiervan op de hoogte hebben gesteld en zijn/haar toestemming voor de hier beschreven doeleinden hebben gevraagd, zodat ORIGINAL BUFF® deze kan gebruiken om de door jou of de genoemde derde partij ingediende verzoeken te honoreren.

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast aan nieuwe situaties en de huidige wetgeving. Gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.