Gedragscode

BEDRIJFSBESTUUR:

ORIGINAL BUFF, S.A. zet zich volledig in voor de naleving van alle geldende wet- en regelgeving en de ethische beginselen van integriteit en transparantie bij al haar zakelijke activiteiten, zowel nationaal als internationaal.

Daartoe is een gedragscode goedgekeurd die tot doel heeft de waarden, principes en voorschriften te bepalen die het gedrag en de prestaties van elk van de belangengroepen, de werknemers, de bedrijven en de Raad van Bestuur, alsook hun deelnemende bedrijven, moeten regelen. Deze code is ook van toepassing op klanten en leveranciers, voor zover deze op hen van toepassing zijn.

GEDRAGSCODE:

ORIGINAL BUFF, SA in haar engagement om de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de toepassing na te leven, en de ethische principes van integriteit en transparantie op alle actieterreinen, heeft op 29 mei 2018 een Gedragscode goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Deze code kan worden gedownload via de volgende link: BUFF® Gedragscode.

Elke werknemer, manager en lid van de Raad van Bestuur van ORIGINAL BUFF, S.A. kent deze gedragscode en verbindt zich ertoe de daarin vervatte beginselen en regels na te leven. 

ETHISCH KANAAL:

Om vragen over de inhoud, de interpretatie of de toepassing van de gedragscode van ORIGINAL BUFF, SA te vergemakkelijken en om elk gedrag van hetzelfde te communiceren dat een inbreuk op deze gedragscode zou kunnen veronderstellen, werd dit Ethisch Kanaal opgericht. Alle mededelingen over mogelijke inbreuken worden verwerkt om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen.

De communicatiekanalen voor deze doeleinden zijn:

  • E-mailadres: [email protected]
  • Postadres: Original Buff, S.A. Comitè Ètic. C / França, 16 (08700) IGUALADA -Barcelona. Spanje.