Social netværkspolitik

1. Formål med Original Buff, S.A. tilstedeværelse på sociale medier

Formålet med vores tilstedeværelse på sociale netværk er at skabe mødesteder med internetbrugere, så deres kommentarer og forslag kan hjælpe os med at forbedre kvaliteten af vores produkter. I den henseende opmuntrer og værdsætter vi internet deltagelse, og vi vil forpligte os til at besvare alle de modtagne kommentarer eller forslag, når blot de overholder disse brugsbetingelser. Accept af disse betingelser er et væsentligt krav for adgang til og deltagelse i alle ORIGINAL BUFF® sociale netværkskanaler. For at få adgang til og publicere opslag på vores forskellige kommunikationskanaler, skal brugeren overholde disse betingelser.

2. Bidrag eller opslag

Alle kommentarer, spørgsmål eller forslag publiceret af vores brugere skal overholde følgende regler:

  • De skal være i overensstemmelse med loven, den offentlige orden og de grundlæggende rettigheder og friheder. Derudover skal de respektere befolkningens værdighed og mindreåriges og minoriteters rettigheder.
  • De skal være respektfulde over for meninger publiceret af andre brugere.
  • De skal på en eller anden måde være relateret til ORIGINAL BUFF®.
  • De må ikke bruges til at sprede kommentarer, der under nogen omstændigheder udviser nogen form for diskrimination eller diskvalifikation af andre brugere.
  • TDe må ikke bruges til at sprede reklame for kommercielle eller politiske formål, enten direkte eller via links til andre sociale medier eller hjemmesider.
  • Det er ikke tilladt at gentage en identisk besked med samme indhold og links mere end en gang.
  • Rettigheder til industriel eller intellektuel ejendomsret til tredjepart må ikke krænkes. 

I tilfælde af, at bidrag eller opslag strider mod ovenstående, forbeholder ORIGINAL BUFF® sin ret til ensidigt at slette dem uden forudgående varsel for at hindre deres udstedere i at deltage i selskabets kanaler, og endvidere at underrette det pågældende sociale netværks juridiske departement de retshåndhævende myndigheder eller de kompetente domstole, som måtte gøre sig gældende for hvert enkelt tilfælde.

ORIGINAL BUFF® forbeholder sig ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive kommentarer eller indhold,herunder ideer eller oplysninger om BUFF®-produkter, der er offentliggjort på selskabets forskellige kanaler uden nogen kompensation til brugerne.

3. Fritagelse for ansvar

Brugernes kommentarer er gratis, personlige og kan ikke henføres til ORIGINAL BUFF®. Derfor er ORIGINAL BUFF® ikke hverken direkte eller indirekte ansvarlig for indholdet, nøjagtigheden og opdateringen af de oplysninger, der leveres til andre fysiske eller juridiske personer, der måtte deltage i dets sociale kanaler.

Endvidere er ORIGINAL BUFF® ikke ansvarlig for tredjeparts brug af oplysningerne i dets sociale netværk. 

4. Privatliv

ORIGINAL BUFF® forpligter sig til at bevare dataene og oplysningerne fra brugerne for at formalisere deres registrering i selskabets virtuelle kanaler eller modtage tjenester, der leveres i dem.