Jurdiske forhold

1. Generel information

Websitet (herefter "websitet") administreres af ORIGINAL BUFF S.A. med hjemsted på adressen Carrer de França 16, 08700 Igualada (Barcelona), Spanien, CIF-nummer (skatteregistreringsnummer) A-58034000 og opført i virksomhedsregistret i Barcelona under bind 3440, ark 45, side B-119299 (herefter "ORIGINAL BUFF").

Brugere af dette website kan kontakte ORIGINAL BUFF på følgende måder:

Almindelig post: Carrer de França 16, 08700 Igualada (Barcelona), Spanien

Telefon: (+34) 93 805 48 61

E-mail: [email protected]

2. Intellektuel og industriel ejendom

Indholdet på websitet, forstået som men ikke begrænset til tekst, billeder, fotografier, lyde, filer, logoer, kildekoder, farvesammensætninger, udtryk og andre elementer samt websitets struktur og design, udvalg og fremstilling af de elementer, der findes på websitet, og de computerprogrammer, der er nødvendige, for at websitet fungerer, er tilgængeligt og kan bruges, er beskyttet af loven om intellektuel og industriel ejendomsret for ejeren ORIGINAL BUFF eller tredjeparter og skal respekteres af websitets bruger.

Brugeren kan se websitets indhold og kan printe, kopiere og gemme dette på harddisken på sin computer eller et andet fysisk medie, så længe det kun er til brugerens personlige og private brug, og så længe denne lover ikke at bruge indholdet til kommercielle formål eller at udnytte, distribuere eller gengive indholdet, gøre det tilgængeligt, kommunikere det offentligt, bruge teknikker til reverse engineering eller redigere, ændre eller dekompilere indholdet eller på anden måde udnytte indholdet gennem andre handlinger eller medier uden forudgående skriftlig tilladelse fra ORIGINAL BUFF.

Alle mærker, varebetegnelser og kendetegn, som optræder på websitet, tilhører ORIGINAL BUFF eller tredjeparter, og brugen af eller adgangen til websitet giver ikke brugeren ret til de førnævnte mærker, varebetegnelser og/eller kendetegn eller det indhold, der findes på websitet.

3. Ansvarsbegrænsning

Brugen af websitet sker på egen risiko. ORIGINAL BUFF er ikke ansvarlig for uhensigtsmæssig brug af nævnte website.

Endvidere er ORIGINAL BUFF ikke erstatningsansvarlig for fejl eller ændringer, som måtte opleves på websitet, og er ikke og kan ikke anses som ansvarlig for skader, som stammer fra brug af websitet eller for handlinger, som udføres på baggrund af oplysninger på websitet.

ORIGINAL BUFF bestræber sig på, at indholdet på websitet er korrekt og opdateret, men er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af retskrav eller tab, der er forårsaget af tredjeparter i forbindelse med indhold på websitet.

ORIGINAL BUFF garanterer ikke fraværet af vira eller andre skadelige elementer, der kan forårsage skader eller tekniske ændringer i brugerens computersystem, elektroniske dokumenter eller filer. ORIGINAL BUFF svarer derfor ikke for direkte eller indirekte skader og tab, som et sådant element kan forårsage for brugeren eller tredjeparter.

Brugere, der påtænker at oprette et link mellem en hjemmeside og websitet, skal overholde følgende betingelser:

  • Linket skal være fuldstændigt og komplet, det vil sige, at det skal lede brugeren til websitets URL-adresse www.buff.com og skal indeholde hele websitets hjemmeside.
  • Hjemmesiden, som linket oprettes på, skal ikke danne en referenceramme for siderne på websitet.
  • Hjemmesiden, som linket oprettes på, skal ikke give vildledende, fejlagtige eller uberettigede oplysninger om websitet.
  • Hjemmesiden, som linket oprettes på, må ikke have indhold, der er ulovligt, ikke er moralsk forsvarligt, ikke udviser god praksis eller forstyrrer den offentlige orden.

Hjemmesiden, som linket oprettes på, skal til enhver tid først indhente udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra ORIGINAL BUFF.

4. Brugerbetingelser

Brugeren af websitet er gennem sin adgang til og navigering på websitet forpligtet til at bruge websitet i overensstemmelse med loven, de betingelser, der er fremlagt i denne juridiske meddelelse, god moral, almen god praksis og offentlig orden. Brugeren er erstatningspligtig over for ORIGINAL BUFF og/eller tredjeparter for skader og tab, som denne må forårsage som følge af manglende overholdelse af denne forpligtelse. Adgang til og navigation på dette website indebærer accepten af og kendskab til de juridiske advarsler, der findes i denne meddelelse. Adgang til websitet medfører i sig selv ingen form for handels- eller kontraktmæssigt forhold mellem ORIGINAL BUFF og brugeren.

ORIGINAL BUFF kan afvise eller tilbagetrække adgang til websitet uden forudgående varsel for enhver bruger, der udviser ulovlig adfærd eller ikke overholder denne juridiske meddelelse.

Brugeren af websitet skal i alle tilfælde undlade at slette, ændre, omgå eller manipulere de beskyttende anordninger eller sikkerhedssystemer, som er installeret på websitet.

5. Links

Websitet indeholder links eller hyperlinks til andre steder på internettet. ORIGINAL BUFF udfører ingen kontrol af disse steder eller stedernes indhold. ORIGINAL BUFF påtager sig i intet tilfælde direkte eller indirekte ansvar for indhold i links til websites, som tilhører andre, og skal ikke garantere for den tekniske tilgængelighed, pålidelighed, korrekthed, omfang, sandfærdighed eller lovlighed af indhold eller oplysninger, som findes i nævnte hyperlinks eller på andre websites. Endvidere repræsenterer medtagelsen af disse eksterne forbindelser ikke nogen form for tilknytning, fusion eller deltagelse med de forbundne enheder. ORIGINAL BUFF anbefaler at læse de specifikke juridiske meddelelser, der gælder for det enkelte website, som brugeren besøger.

6. Ændringer

ORIGINAL BUFF forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre specifikationerne for sine produkter eller tjenester uden forudgående varsel samt at foretage de ændringer, som virksomheden ser nødvendige, på websitet, og kan ændre, slette eller tilføje det indhold eller de tjenester, som tilbydes gennem websitet, samt formen, som disse præsenteres på, og disses placering på websitet.

Denne juridiske meddelelse kan endvidere ændres, når ORIGINAL BUFF bedømmer det nødvendigt eller for at tilpasse meddelelsen til fremtidige juridiske ændringer og/eller teknologiske fremskridt.

7. Køb

Læs også de juridiske betingelser for bestilling af produkter gennem websitet.

8. Brugergenereret indhold

Hvad angår meninger, kommentarer, grafisk indhold, fotografier, videoer og oplysninger, som brugeren af websitet sender eller overfører til websitet, læs også ORIGINAL BUFFs vilkår og betingelser for brug af virksomhedens sociale netværk.

9. Generelle oplysninger

ORIGINAL BUFF vil forfølge manglende overholdelse af bestemmelserne i denne juridiske meddelelse samt ethvert misbrug af websitet under udøvelse af tilsvarende civil- og strafferetlige handlinger.

10. Gældende retssystem og retskreds

Til bilæggelsen af en tvist i relation til websitet skal denne indgives til enekompetence af retten i Barcelona (Spanien) og udelukkende under anvendelse af spansk lovgivning.