Condicions legals en xarxes socials

 

1. Finalitat de la presència d'Original Buff, S. A.

La finalitat de la nostra presència a les xarxes socials és la creació de punts de trobada amb els internautes perquè els seus comentaris i suggeriments ens ajudin a millorar la qualitat dels nostres productes. En aquest sentit, animem i agraïm als internautes la seva participació, de manera que intentarem donar resposta a tots els comentaris o suggeriments rebuts, sempre que compleixin les presents Condicions d'Ús.

L'acceptació d'aquestes condicions és un requisit indispensable per accedir i participar en els fòrums d'ORIGINAL BUFF® a les xarxes socials. Mitjançant l'accés i la publicació de posts als nostres fòrums, l'usuari s'obliga a complir aquestes condicions.

2. Aportacions o publicacions

Tots els comentaris, consultes o suggeriments aportats pels nostres seguidors hauran de complir les normes següents:

  • Han de ser concordes a la Llei, l'ordre públic i els drets i les llibertats fonamentals. A més, han de respectar la dignitat de les persones i els drets dels menors i de les minories. 
  • Han de ser respectuosos amb les opinions publicades pels altres usuaris. 
  • Lògicament, han d'estar relacionats amb ORIGINAL BUFF®.
  • No es poden utilitzar per difondre comentaris que suposin una discriminació o desqualificació vers els altres usuaris per cap causa. 
  • No es poden utilitzar per difondre publicitat amb finalitats comercials o polítiques, ja sigui de manera directa o mitjançant enllaços a altres pàgines de Facebook o llocs web en general. 
  • No es pot repetir més d'una vegada el mateix missatge amb el mateix contingut o enllaços als mateixos llocs.
  • No han d'infringir drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers.

En el supòsit que les aportacions o publicacions contravinguin l'anterior, ORIGINAL BUFF® es reserva el dret a procedir unilateralment a la seva eliminació sense previ avís, a impedir als seus emissors la participació en els canals d'aquesta empresa i, així mateix, a posar-ho en coneixement del Departament Legal de la xarxa social pertinent, de les Forces i Cossos de Seguretat o dels Jutjats competents, segons pertoqui en cada cas.

ORIGINAL BUFF® es reserva el dret a usar, copiar, distribuir i divulgar sense cap compensació als usuaris qualsevol comentari o contingut que publiquin als fòrums d'aquesta companyia, incloent-hi qualsevol idea o informació sobre els productes BUFF®.

3. Exempció de responsabilitat

Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles a ORIGINAL BUFF®, per la qual cosa l'empresa no es fa responsable, de manera directa ni indirecta, del seu contingut ni de l'exactitud i actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques que participin en els seus espais socials.

Així mateix, ORIGINAL BUFF® no es fa responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda en els seus espais socials virtuals.

4. Privacitat

ORIGINAL BUFF® es compromet a preservar la privacitat de les dades i de la informació que els usuaris facilitin per formalitzar les altes als espais virtuals d'aquesta empresa o per rebre serveis que s'hi prestin.

5. Autorització

En publicar el contingut en la xarxa social s'atorga a ORIGINAL BUFF, S.A. i les seves filials i distribuïdors exclusius una autorització/llicencia mundial no exclusiva, transferible, amb possibilitat de ser subotorgada, gratuïta, per utilitzar qualsevol contingut que publiqui al perfil de la xarxa social de BUFF®, així com una llicència sobre la còpia, la reproducció, el processament, l'adaptació, la modificació, la publicació, la transmissió, l'exposició i la distribució de tal contingut a través de qualsevol mitjà o mètode de distribució present o futur, a tot el món i per temps il·limitat.

Si l'usuari no n'és l'autor, ha de disposar d'autorització de l'autor per publicar el contingut i atorgar la llicència descrita. Entendrem que l'usuari disposa d'aquesta autorització quan publiqui el contingut a la xarxa social.

L'usuari es fa responsable de ser l'autor del contingut publicat o de disposar d'autorització de l'autor i de les persones la imatge de les quals apareix en aquest contingut per publicar-ne el contingut a la xarxa social de BUFF®.